Bachelor i Creative Industries Management

Bachelorstudiet i kultur og ledelse

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 revideres bachelorstudiene, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år endres i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013.

Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er de som blir undervist i studieåret 2009/2010. Ønsker du å se hvordan revidert studieplan for 2. og 3. år ser ut i henholdsvis 2010/2011 og 2011/2012 kan du åpne disse nedenfor. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet Bachelorstudiet i Kultur og ledelse er et unikt tverrfaglig studium som kombinerer økonomisk administrative fag med kulturbransjekunnskap, kulturpolitikk og historikk. Studiet er ment å gi en privilegert tilgang til kulturfeltet for studenter som ikke har ambisjoner om å bli kunstnere, men som gjerne vil jobbe i kulturlivet.

Kunnskapsmål

Studiet i Kultur og ledelse favner bredt. Studentene får en grunnkompetanse innenfor økonomiske fag og markedsføring, samt en innføring i kulturbransjenes spesifikke virkemåte, markeder, rammebetingelser, organiseringsformer og historie. Videre får studentene innsikt i nye områder som ligger i skjæringsfeltet mellom kultur og næring, som kultursponsing og kulturelt entreprenørskap.

Ferdighetsmål

Studentene tilegner seg ferdigheter knyttet til både analytisk tenkning og praktisk gjennomføring av arbeidsoppgaver. Analytisk tenkning opparbeider evnen til kritisk refleksjon og problemløsing, mens en rekke praktisk økonomiske fag gjør studentene i stand til å lage et budsjett, lede et prosjekt og utvikle en sponsorplan. Etter endt studium vil studentene ha kompetanse til å utføre arbeidsoppgaver innen økonomi-, markeds- og kommunikasjonsavdelinger i kulturorganisasjoner/prosjekter, innen sponsoravdelinger i bedrifter og innen offentlige og private prosjekter i skjæringsfeltet mellom kultur og næring.

Holdningsmål

Studiet i Kultur og ledelse skal fremme respekt for kunnskap og vitenskapelige og kulturelle verdier, slik at studentene lærer etterrettelighet og redelighet i forskning og faglige fremstillinger.

1. studieår 2009/2010 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
KLS 2900 Kultur og kapital 7,5 X  
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MET 3431 Statistik 7,5   X
MRK 2980 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

2. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
KLS XXX2 Bokbransjen 7,5 X  
KLS XXX3 Scenekunst og orkester 7,5 X  
MET XX23 Metode og dataanalyse 7,5 X  
Valgkurs 1 7,5 X  
BØK XXX5 Økonomi og virksomhetsstyring (K5) 7,5   X
KLS XXX4 Galleri og museum 7,5   X
KLS XXX7 Kulturledelse 7,5   X
Valgkurs 2 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2010.

3. studieår 2011/2012 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
KLS XXX6 Filmbransjen 7,5 X  
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
Valgkurs 3 7,5 X  
Valgkurs 4 7,5 X  
KLS XX10 Bacheloroppgave i kultur og ledelse 15   X
KLS XXX8 Musikkbransjen 7,5   X
KLS XXX9 Opphavs og kontraktsrett 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011. 2. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
KLS 2500 Kulturbransjekunnskap I - Bok 6 X  
KLS 2701 Kulturbransjekunnskap II - Musikk 6 X  
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X  
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X  
KLS 2502 Kulturbransjekunnskap III - Galleri og museum 6   X
KLS 2503 Kulturbransjekunnskap IV - Film 6   X
KLS 2504 Markedsføring av kunst og kultur 6   X
KLS 2505 Organisering og ledelse av kunst og kultur 6   X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6   X

3. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
KLS 2600 Kulturbransjekunnskap V - Teater, opera, orkester 6 X  
KLS 2601 Opphavs- og kontraktsrett 9 X  
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse 9 X  
STR 2400 Strategi 6 X  
KLS 2602 Ledelse av kreative prosjekter 9   X
KLS 2603 Bacheloroppgave i kultur og ledelse 15   X
MRK 2602 Visuell kommunikasjon og design 6   X