Bachelor i Creative Industries Management

Bachelorstudiet i kultur og ledelse (1. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for 1. år i kultur og ledelse – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
BØK 2301 Grunnleggende bedriftsøk. analyse I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
KLS 2400 Kunst og kapital i idéhistorisk perspektiv 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2280 Forbrukeratferd 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsyk. og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i kultur og ledelse (2. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i kultur og ledelse, 2. år - heltid over to semestere

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
KLS 2500 Kulturbransjekunnskap I - Forlag 6 X
KLS 2501 Kulturbransjekunnskap II - Musikk 6 X
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
KLS 2502 Kulturbransjekunnskap III - Galleri og Museum 6 X
KLS 2503 Kulturbransjekunnskap IV - Film 6 X
KLS 2504 Markedsføring av kunst og kultur 6 X
KLS 2505 Organisering og ledelse av kunst og kultur 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X

Bachelorstudiet i kultur og ledelse (3. år) - 2006/2007

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i kultur og ledelse, 3. år - heltid over to semestere

OBS! Dette studieåret starter ikke opp før 2006/2007, så for en del av kursene bli ikke kurskoder og kursbeskrivelser klare før juni 2006. Kursene som har fått kurskoder, er linket til inneværende års kursbeskrivelser. Disse kan det komme endringer på til neste studieår.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2006 Vår 2007
KLS xxxx Kulturbransjekunnskap V - Teater, opera, konsert 6 36
KLS xxxx Organisasjonens og markedsføringens estetikk 9 54
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse 9 54
STR 2400 Strategi 6 36
KLS xxxx Ledelse av kreative prosjekter 9 54
MRK 2201 Visuell kommunikasjon og design 6 36
KLS xxxx Diplomoppgave 15 90