Bachelor i Creative Industries Management

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

1. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 2714 Markedsføring 6 X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
KLS 2400 Kunst og kapital i idéhistorisk perspektiv 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2780 Forbrukeratferd 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X
2. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
KLS 2500 Kulturbransjekunnskap I - Bok 6 X
KLS 2701 Kulturbransjekunnskap II - Musikk 6 X
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
KLS 2502 Kulturbransjekunnskap III - Galleri og museum 6 X
KLS 2503 Kulturbransjekunnskap IV - Film 6 X
KLS 2504 Markedsføring av kunst og kultur 6 X
KLS 2505 Organisering og ledelse av kunst og kultur 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
3. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
KLS 2600 Kulturbransjekunnskap V - Teater, opera, orkester 6 X
KLS 2601 Opphavs- og kontraktsrett 9 X
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse 9 X
STR 2400 Strategi 6 X
KLS 2602 Ledelse av kreative prosjekter 9 X
KLS 2603 Bacheloroppgave i kultur og ledelse 15 X
MRK 2602 Visuell kommunikasjon og design 6 X