Bachelor i Creative Industries Management

Læringsmål for studiet

 

Bachelorstudiet i Creative Industries Management er et unikt tverrfaglig studium som kombinerer økonomisk administrative fag med bransjekunnskap om kreativ næring og denne næringens historikk og særskilte forutsetninger. Studiet gir innsikt i en rekke kreative bransjer som musikk, teater, litteratur og visuell kunst i tillegg til film, TV og design. Studiet er ment å gi en privilegert tilgang til kreativ næring for studenter som ønsker å jobbe i små og store kreative virksomheter eller som selvstendig næringsdrivende. Ferdighetene som utvikles gjennom studiet er dessuten overførbare og åpner for karrieremuligheter i flere deler av arbeidslivet.

KunnskapsmålStudenten skal tilegne seg en grunnkompetanse innenfor økonomiske fag og markedsføring, samt en innføring i den kreative næringens spesifikke virkemåte, markeder, rammebetingelser, organiseringsformer og historie. Studenten skal på denne måten tilegne seg kunnskaper som til sammen gir god bransjeforståelse. Videre skal studenten opparbeide kompetanse på områder som ligger i skjæringsfeltet mellom kreative produksjonsprosesser på den ene siden og næringsutvikling og entreprenørskap på den andre.

FerdighetsmålStudenten skal opparbeide ferdigheter knyttet til analytisk tenkning og problemløsning innen kreativ næring. Videre skal studenten utvikle ferdigheter når det gjelder finansiering, produksjon og markedsføring av kreative prosjekter og produkter. Studenten skal utvikle ferdigheter til både å lede og være medlem av team innen kreativ næring. I løpet av studiet skal studenten også utvikle sine ferdigheter til å kommunisere skriftlig og muntlig.

HoldningsmålStudentene skal opparbeide respekt for kreative verdier og kunne foreta selvstendige kritiske vurderinger av samspillet mellom kreative og kommersielle perspektiver. De skal også lære etterrettelighet og redelighet i bruk av kreativt innhold, forskning og faglige fremstillinger.

Last Modified: 16.06.2017 13:26