Bachelor i Creative Industries Management

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

1. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I   12 X  
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling    6 X
MRK 2514 Markedsføring    6 X  
MRK 9710 Medier og kommunikasjon    6 X  
KLS 2400 Kunst og kapital i idéhistorisk perspektiv    6   X
MET 8006 Statistikk    6   X
MRK 2280 Forbrukeratferd    6   X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse    6   X
SØK 2484 Makroøkonomi    6   X
2. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
KLS 2500 Kulturbransjekunnskap I - Bok    6 X  
KLS 2501 Kulturbransjekunnskap II - Musikk    6 X
MRK 2531 Markedskommunikasjon    6 X  
MRK 9801 Markedsføringskanaler    6 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori    6 X  
KLS 2502 Kulturbransjekunnskap III - Galleri og museum    6   X
KLS 2503 Kulturbransjekunnskap IV - Film    6   X
KLS 2504 Markedsføring av kunst og kultur    6   X
KLS 2505 Organisering og ledelse av kunst og kultur    6   X
MET 2360 Metode og dataanalyse    6   X
3. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
KLS 2600 Kulturbransjekunnskap V - Teater, opera, orkester    6 X  
KLS 2601 Opphavs- og kontraktsrett    9 X
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse    9 X  
STR 2400 Strategi    6 X  
KLS 2603 Bacheloroppgave i kultur og ledelse   15   X
KLS 2602 Ledelse av kreative prosjekter    9   X
MRK 2602 Visuell kommunikasjon og design    6   X