Bachelor i Creative Industries Management

Bachelorstudiet i kultur og ledelse (1. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for årsenhet i markedsøkonomi – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
BØK 2301 Grunnleggende bedriftsøk. analyse I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
MRK 2414 Markedsføringsledelse 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2280 Forbrukeratferd 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsyk.og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i kultur og ledelse (1. år) - NMH

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i kultur og ledelse, 1. år - heltid over to semestere ved NMH

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
MRK 2414 Markedsføringsledelse 6 X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsyk.og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X
BØK 2301 Grunnleggende bedriftsøk. analyse I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
KLS 2400 Kunst og kapital i idéhistorisk perspektiv 6 X
MRK 2280 Forbrukeratferd 6 X

Bachelorstudiet i kultur og ledelse (2. år) - 2005/2006

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i kultur og ledelse, 2. år - heltid over to semestere

OBS! Dette studieåret starter ikke opp før 2005/2006, så for en del av kursene bli ikke kurskoder og kursbeskrivelser klare før juni 2005. Kursene som har fått kurskoder, er linket til inneværende års kursbeskrivelser. Disse kan det komme endringer på til neste studieår.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
KLS xxxx Kulturbransjekunnskap I - Forlag 6 X
KLS xxxx Kulturbransjekunnskap II - Musikk 6 X
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X
MRK 9831 Markedskommunikasjon 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
KLS xxxx Kulturbransjekunnskap III – Galleri og Museum 6 X
KLS xxxx Kulturbransjekunnskap IV – Film 6 X
KLS xxxx Markedsføring av kunst og kultur 6 X
KLS xxxx Organisering og ledelse av kunst og kultur 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X

Bachelorstudiet i kultur og ledelse (3. år) - 2006/2007

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i kultur og ledelse, 3. år - heltid over to semestere

OBS! Dette studieåret starter ikke opp før 2006/2007, så for en del av kursene bli ikke kurskoder og kursbeskrivelser klare før juni 2006. Kursene som har fått kurskoder, er linket til inneværende års kursbeskrivelser. Disse kan det komme endringer på til neste studieår.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2006 Vår 2007
KLS xxxx Kulturbransjekunnskap V – Teater, opera, konsert 6 X
KLS xxxx Organisasjonens og markedsføringens estetikk 9 X
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse 9 X
STR xxxx Strategi 6 X
KLS xxxx Ledelse av kreative prosjekter 9 X
DST/DIP Kultur og ledelse med Diplomoppgave 30 X
MRK 2201 Visuell kommunikasjon og design 6 X