Studieplan heltid

Studieåret 2015/2016

​1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer (To semester) 7,5 X X
BØK 3423 Finans 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

​2. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
JUR 3516 Jus I 15 X  
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
JUR 3517 Jus II 15   X
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X
  Valgkurs 2 7,5   X

3. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
  Valgkurs 4 7,5 X  
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X
JUR 3608 Jus III 15   X
JUR 3613 Arbeidsrett 7,5   X

Last Modified: 18.04.2016 13:44