3. år - heltid

 

​3. studieår 2013/2014

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett 7,5 X  
STR 3600 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
  Valgkurs 4 7,5 X  
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X
JUR 3608 Jus III 15   X
JUR 3613 Arbeidsrett 7,5   X

Last Modified: 07.03.2019 08:13