3. år - heltid

 

3. studieår 2012/2013

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
STR 3600 Strategi 7,5 X  
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett 7,5 X  
. Valgkurs 3 7,5 X  
. Valgkurs 4 7,5 X  
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X
JUR 3608 Jus III 15   X
JUR 3613 Arbeidsrett 7,5   X

.

Last Modified: 07.03.2019 08:06