2. år - heltid

 

2. studieår 2012/2013

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
JUR 3516 Jus I 15 X  
. Valgkurs 1 7,5 X  
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X
JUR 3517 Jus II 15   X
. Valgkurs 2 7,5   X

 

Last Modified: 07.03.2019 08:05