Bachelor i Retail Management

Bachelorstudiet i varehandelsledelse

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 revideres bachelorstudiene, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år endres i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013.

Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er de som blir undervist i studieåret 2009/2010. Ønsker du å se hvordan revidert studieplan for 2. og 3. år ser ut i henholdsvis 2010/2011 og 2011/2012 kan du åpne disse nedenfor. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet

Kunnskapsmål

Studentene skal etter gjennomført studium inneha kompetanse både om markedet og rammebetingelser i Norge og internasjonalt. Studentene skal ha basiskunnskaper om de viktigste bransjene og aktørene i norsk varehandel. Videre skal studentene ha grunnleggende kunnskaper som er nødvendig i ulike lederroller som butikkledelse, distribusjon, salg, distriktssjef- roller og kjedeledelse.

Ferdighetsmål

Kompetansen skal inkludere praktiske ferdighets-kunnskaper om operativ ledelse i varehandelsbedrifter. Videre skal kandidatene kunne anvende begreper og teori i analyser, utredninger, planlegging og beslutninger.

Holdningsmål

I tillegg skal studiet bidra til å skape profesjonelle holdninger hos studentene knyttet til lederroller i varehandel i forhold til bl.a. likestilling, miljø og diskriminering.

1. studieår 2009/2010 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
VHL 3407 Omdømmebygging i varehandelen 7,5 X  
MET 3431 Statistik 7,5   X
MRK 2980 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

2. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MET XX23 Metode og dataanalyse 7,5 X  
VHL XX21 Detaljhandelsledelse I 7,5 X  
VHL XX23 Prisstrategi 7,5 X  
. Valgkurs 1 7,5 X  
BØK XXX5 Økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
MRK XX21 Logistikk / markedsføringskanaler 7,5   X
VHL XX24 Detaljhandelsledelse II 7,5   X
. Valgkurs 2 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2010.

3. studieår 2011/2012 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
VHL XX31 Salg i detaljleddet 7,5 X  
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
. Valgkurs 3 7,5 X  
. Valgkurs 4 7,5 X  
VHL XXX5 Bacheloroppgave i varehandelsledelse 15   X
VHL XX32 Bransjekurs 7,5   X
VHL XX33 Strategisk varehandelsledelse 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011. 2. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 2502 Prisstrategi 6 X  
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X  
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X  
NVH 0321 Detaljhandelsledelse 1, Strategi, sortiment og salgsfremming 6 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X  
MAD 2114 Logistikk 6   X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6   X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6   X
NVH 0123 Detaljhandelsledelse 3, Bransjeprogram 6   X
NVH 0322 Detaljhandelsledelse 2, Butikkdrift og kjededrift 6   X

Studenter som avslutter studiet etter fullført og bestått 1. og 2. år (120 studiepoeng) kan få utstedt vitnemål som Handelskandidat.

3. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
NVH 2600 Strategisk varehandelsledelse 9 X  
NVH 2603 Internasjonalisering av varehandelen 6 X  
NVH 2800 Integrerte forsyningskjeder 6 X  
ORG 2003 Personalledelse 6 X  
MRK 2304 Merkevarebygging 6   X
NVH 0136 Bacheloroppgave i varehandelsledelse 15   X
NVH 0239 Innovasjon i varehandelen 6   X
NVH 2601 Mediestrategi for varehandelen 6   X