Bachelor i Retail Management

Diplomøkonomstudiet i varehandelsledelse (1.år)

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
ORG 9601 2 vt. Organisasjonspsykologi og ledelse X
MRK 8614 2 vt. Markedsføringsledelse X
SØK 8400 2 vt. Makroøkonomi X
NVH 0113 2 vt. Info.behandling i varehandelen X
NVH 0111 2 vt. Handelsnæringen 1 X
NVH 0112 2 vt. Handelsnæringen 2 X
BØK 9700 4 vt. Bedriftsøkonomisk analyse X
MET 8006 2 vt. Statistikk og dataanalyse X
JUR 1030 2 vt. Markedsrett X

Diplomøkonomstudiet i varehandelsledelse (2.år)

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
NVH 0121 4 vt. Detaljhandelsledelse 1 X
INF 2020 2 vt. Elektronisk handel X
MRK 9860 2 vt. Markedsanalyse X
MAD 2114 2 vt. Logistikk X
NVH 0122 4vt. Detaljhandelsledelse 2 X
NVH 0123 2 vt. Detaljhandelsledelse 3, Bransjeprogram X
ORG 2003 2 vt. Personalledelse X
NVH 0124 2 vt. Varehandel i et globalt perspektiv X

Diplomøkonomstudiet i varehandelsledelse (3.år)

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
NVH 0134 4 vt. Internationalisation X
NVH 0137 2 vt. Nettbasert handel og forretningsutvikling X
NVH 0131 8 vt. Strategisk ledelse X X
NVH 0135 1 vt. Sentrumsledelse X
NVH 0136 5 vt. Diplomoppgave ( varehandel) X