Bachelor i Retail Management

Diplomøkonomstudiet i varehandelsledelse (2.år)

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
NVH 0121 4 vt. Detaljhandelsledelse 1 84 F + E 4t
INF 2020 2 vt. Elektronisk handel 42 E 3t
MRK 9860 2 vt. Markedsanalyse 42 F+Fv 2t
MAD 2114 2 vt. Logistikk 36 E 3t
NVH 0122 4vt. Detaljhandelsledelse 2 84 F+ E4t
NVH 0123 2 vt. Detaljhandelsledelse 3, Bransjeprogram 42 P
ORG 2003 2 vt. Personalledelse 42 E 5t
NVH 0124 2 vt. Varehandel i et globalt perspektiv 42 C+ E 4t

Tilbake

Diplomøkonomstudiet i varehandelsledelse (3.år)

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
NVH 0134 4 vt. Internasjonalisering 72 E 5t
NVH 0137 2 vt. Nettbasert handel og forretningsutvikling 36 E 3t
NVH 0240 4 vt. Strategisk varehandelsledelse 72 E 6t
NVH 0239 2 vt. Innovasjon i varehandelen 36 H 72t
NVH 0238 3 vt. Serviceledelse og nettverkssamarbeid 54 E 4t
NVH 0136 5 vt. Diplomoppgave i varehandel D

Tilbake