Bachelor i Retail Management

Bachelorstudiet i varehandelsledelse (1. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

1. år heltid. Årsenhet i Varehandelsledelse:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
BØK 2301 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 2414 Markedsføringsledelse 6 X
NVH 0214 Handelsnæringen 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MRK 2280 Forbrukeratferd 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i varehandelsledelse (2. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i varehandelsledelse, 2. år – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X
MRK 9831 Markedskommunikasjon 6 X
NVH 0124 Varehandel i et globalt perspektiv 6 X
NVH 0321 Detaljhandelsledelse I 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
NVH 0123 Detaljhandelsledelse III 6 X
NVH 0322 Detaljhandelsledelse II 6 X
STR 2400 Strategi 6 X

Bachelorstudiet i varehandelsledelse (3. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i varehandelsledelse, 3. år – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
NVH 0134 Internasjonalisering 12 X
NVH 0240 Strategisk varehandelsledelse 12 X
NVH 2300 Nettbasert handel og forretningsutvkl. 6 X
NVH 0136 Diplomoppgave 15 X
NVH 0239 Innovasjon i varehandelen 6 X
NVH 2301 Serviceledelse og nettverkssamarbeid 9 X