Bachelor i Retail Management

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

1. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I   12 X  
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling    6 X
MRK 2514 Markedsføring    6 X  
NVH 0214 Handelsnæringen    6 X  
JUR 2400 Juridiske emner    6   X
MET 8006 Statistikk    6   X
MRK 2280 Forbrukeratferd    6   X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse    6   X
SØK 2484 Makroøkonomi    6   X
2. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 2502 Prisstrategi    6 X  
MRK 2531 Markedskommunikasjon    6 X
MRK 9801 Markedsføringskanaler    6 X  
NVH 0321 Detaljhandelsledelse 1, Strategi, sortiment og salgsfremming    6 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori    6 X  
MAD 2114 Logistikk    6   X
MET 2360 Metode og dataanalyse    6   X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet    6   X
NVH 0123 Detaljhandelsledelse 3, Bransjeprogram    6   X
NVH 0322 Detaljhandelsledelse 2, Butikkdrift og kjededrift    6   X

Studenter som avslutter studiet etter fullført og bestått 1. og 2. år (120 studiepoeng) kan få utstedt vitnemål som Handelskandidat.

3. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
NVH 2300 Nettbasert handel og kommunikasjon    6 X  
NVH 2603 Internasjonalisering    6 X
NVH 2600 Strategisk varehandelsledelse    9 X  
ORG 2003 Personalledelse    6 X  
NVH 0136 Bacheloroppgave i varehandel   15   X
NVH 0239 Innovasjon i varehandelen    6   X
NVH 2601 Mediestrategi for varehandelen    6   X
NVH 2602 Senterledelse    6   X

Bachelorstudiet i varehandelsledelse, 1. år - BI Nettstudier over fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling    6 X  
NVH 0214 Handelsnæringen    6 X  
MET 8006 Statistikk    6   X
MRK 2280 Forbrukeratferd    6   X
MRK 2414 Markedsføringsledelse    6   X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I   12     X
JUR 2400 Juridiske emner    6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse    6     X
SØK 2484 Makroøkonomi    6     X

Bachelorstudiet i varehandelsledelse, 2. år - BI Nettstudier over fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
MRK 2531 Markedskommunikasjon    6 X  
NVH 0321 Detaljhandelsledelse 1, Strategi, sortiment og salgsfremming    6 X
MAD 2114 Logistikk    6   X
NVH 0322 Detaljhandelsledelse 2, Butikkdrift, kjededrift og senterledelse    6   X
ORG 9853 Organisasjonsteori    6   X
MET 2360 Metode og dataanalyse    6     X
MRK 2502 Prisstrategi    6     X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet    6     X
MRK 9801 Markedsføringskanaler    6     X
NVH 0123 Detaljhandelsledelse 3, Bransjeprogram    6     X