Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3707 Sosiale medier og nettverk

ELE 3707 Sosiale medier og nettverk

Kurskode: 
ELE 3707
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Social Media and Networks
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Sosiale medieplattformer har for lengst blitt en del av virksomheters verdikjeder og en «hub» for å forme brukeropplevelser. Men hvordan bør virksomheter tilnærme seg bruk av teknologiene som en arena for verdiskapning, der den sosiale kapitalen styrkes gjennom å koble formål for bruk av sosiale plattformer sammen med forretningsområder og funksjoner? Viktig blir det å forstå hvilke taktiske og strategiske valg som må tas for å utløse gevinster gjennom å kommunisere effektivt og troverdig med den man ønsker å nå.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kunnskap om hvilke formål sosiale medieplattformer kan ha innenfor virksomhetens forretningsområder og funksjoner
 • Kjenne til strategisk planlegging av kommunikasjon og markedsføring i sosiale kanaler og nettverk 
 • Forståelse for kanalenes egenart som utgangspunkt for produksjon av variert og engasjerende innhold for å utløse ønskede effekter
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne identifisere mål for bedriftens tilstedeværelse på sosiale medieplattformer og hvordan plattformene best kan støtte opp under overordnede strategier på tvers av forretningsfunksjoner 
 • Bistå i arbeidet med utarbeidelse av en sosial mediestrategi som understøtter virksomhetens overordnede mål 
 • Bidra med innholdsproduksjon og vurdering av hvordan, hvor og når innhold skal publiseres på tvers av kanaler for å nå mål
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne reflektere og diskutere relevante faglige problemstillinger om åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i kommunikasjonen.
Kursets innhold
 • Medieutviklingen, forbrukertrender, drivere for endring  
 • Den digitale kundereisen og beslutningsprosessen 
 • Strategisk forankring, organisatoriske forutsetninger
 • Bruksområder for sosiale medieplattformer og nettverk i forretningsdrift og funksjoner 
 • Sosiale medieplattformer, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
 • Kanalstrategi, kommunikasjon og medieplanlegging
 • Innholdsmarkedsføring, innholdsproduksjon og fortellerteknikk
 • Medieetikk og dilemmaer
 • Måling av kommunikasjonseffekt
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som ukentlig klasseromsundervisning kombinert med digitale læringsressurser.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studenter på Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring kan ikke velge dette kurset pga overlapp med programkurs på studiet.

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Eksamen i kurset er en prosjektoppgave som teller 100% av karakteren i kurset. Oppgaven, som skal være på 4000 ord (ca. 15 sider) kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Eksamensoppgaven leveres ut ved semesterstart, og skal leveres inn etter av kurset er avsluttet.
Eksamenskode: 
ELE37071
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Deltagelse i undervisning i klasserom
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Forberedelser til forelesning/lese litteratur/jobbe med øvelsesoppgaver
Gruppearbeid / oppgaver
75 Time(r)
Fagoppgave/oppgaver
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.