Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ORG 2003 Personalledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ORG 2003 Personalledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Cathrine Filstad

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Nye krav til dagens ledere. "Våre ansatte er vår viktigste ressurs" er en påstand vi ofte møter. Hvordan bidrar moderne ledelse til å synliggjøre dette? Kurset skal gi en oversikt over lederens oppgaver i dagens arbeidsliv. Holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere vil være sentrale temaer i kurset.

  Forkunnskaper
  ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse eller tilsvarende eller yrkeserfaring.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Kuvaas, Bård, red. 2008. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser : evidensbasert HRM. Bergen : Fagbokforlaget. Kapittel 9 og 10 utgår som pensum
  Storeng, Nils H., Tom Henrik Beck og Arve Due Lund. 2009. Arbeidsrett. 7. utg. Oslo : Cappelen Akademisk Forlag


  Artikkelsamling:
  Richardsen, Astrid. 2010. Artikkelsamling til Personalledelse. Oslo: Handelshøyskolen BI

  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse
  • Personalfunksjonens utvikling
  • Personalpolitikk
  • Læring, kompetanse og karriereutvikling
  • Lønn og belønning
  • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
  • Medarbeidersamtaler
  • Rekruttering av medarbeidere
  • Sosiale ytelser
  • Etikk, arbeidsrett og personalledelse

  Dataverktøy
  Dataverktøy vil ikke bli benyttet i dette kurset.

  Gjennomføring
  Kurset gjennomføres med 36 kurstimer undervisning, der plenumsundervisning, case- og gruppearbeid, samt plenumsdiskusjoner inngår.


  Eksamen
  En 5-fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ORG 20031, 5-timers skriftlig eksamen. Eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset ORG 2003, 6 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og Folketrygdloven. Det er imidlertid ikke tillatt å ta med lovtekster som inneholder tolkninger, kun rene lovtekster.

  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist for siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon