2. år - heltid, valgkurs

​Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.  

For valgkurs i høstsemesteret 2016 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2016, og for vårsemesteret 2017 i desember 2016. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3702 Social Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication 7,5 X  
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5 X  
ELE 3707 Sosiale medier 7,5 X  
ELE 3713 Mikroøkonomisk analyse 7,5 X  
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X  
ELE 3716 Organization and Change 7,5 X  
ELE 3718 Media Economics 7,5 X  
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5 X  
ELE 3738 Festivalledelse 7,5 X  
ELE 3742 Marked, kriser og miljø 7,5 X  
ELE 3743 Personlig økonomi 7,5 X  
ELE 3744 Business Dynamics 7,5 X  
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching 7,5 X  
ELE 3746 Tactical Marketing 7,5 X  
ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett 7,5 X  
ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked 7,5 X  
ELE 3761 Avgiftsrett 7,5 X  
ELE 3766 Social Networks and Communities 7,5 X  
ELE 3770 Kredittvurdering 7,5 X  
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling 7,5 X  
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MET 3590 Metode og økonometri 7,5 X  
MRK 3511 Produkt og prisstrategi 7,5 X  
MRK 3534 Economic Anthropology 7,5 X  
MRK 3544 Political Economy 7,5 X  
MRK 3633 Service og innovasjon 7,5 X  
NSA 2510 Marine Insurance 7,5 X  
NSA 2511 International Maritime Law 7,5 X  
NSA 2512 Organising the Shipowning Entity 7,5 X  
NSA 2521 Shipping Management 7,5 X  
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
PRK 3514 Integrert markedskommunikasjon 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral) 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  
VHL 3549 Butikkledelse 7,5 X  
VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer (To semestre) 7,5 X X
BØK 3423 Finans 7,5   X
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5   X
BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT 7,5   X
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5   X
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5   X
ELE 3707 Sosiale medier 7,5   X
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5   X
ELE 3717 Forbrukerrettigheter 7,5   X
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet 7,5   X
ELE 3725 Prosjektledelse 7,5   X
ELE 3730 Utviklingsøkonomi 7,5   X
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5   X
ELE 3733 Oppstart av bedrift 7,5   X
ELE 3735 Finansregnskap 7,5   X
ELE 3742 Marked, kriser og miljø 7,5   X
ELE 3743 Personlig økonomi 7,5   X
ELE 3749 Globalisering 7,5   X
ELE 3763 Innovation Strategy and Technological Change 7,5   X
ELE 3764 Reklame og testing 7,5   X
ELE 3766 Social Networks and Communities 7,5   X
ELE 3768 Global Strategies for Emerging Markets 7,5   X
ELE 3769 Cross Cultural Management 7,5   X
ELE 3771 Purchasing 7,5   X
ELE 3772 Verdipapirrett 7,5   X
ELE 3773 Service Marketing 7,5   X
ELE 3777 Branding 7,5   X
ELE 3779 Kvalitativ, fortolkende metode for økonomisk-administrative fag 7,5   X
ELE 3780 Den digitale bedriften: teknologi og forretning i samspill 7,5   X
EXC 2121 International Commercial Law 7,5   X
EXC 3602 International Marketing 7,5   X
JUR 3613 Arbeidsrett 7,5   X
JUR 3631 Markedsrett og etikk 7,5   X
MAD 1214 Logistikk 7,5   X
MET 3590 Metode og økonometri 7,5   X
MRK 3500 B2B markedsføring og salg 7,5   X
MRK 3501 Profesjonelt salg og forhandlinger 7,5   X
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler 7,5   X
MRK 3564 Branding 7,5   X
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X
PRK 3508 Påvirkning og overtalelse 7,5   X
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5   X
SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral) 7,5   X
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig 7,5   X
VHL 3550 Kjøpesenterledelse 7,5   X

Last Modified: 25.04.2017 10:11