Studieplan heltid

​Studieåret 2016/2017 Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

​1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
KLS 3551 Kulturledelse 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5 X  
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans 7,5   X
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

2. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
KLS 3541 Bokbransjen og entreprenørskap 7,5 X  
KLS 3542 Scenekunst og orkester 7,5 X  
MET 2123 Metode og markedsinnsikt 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
KLS 2900 Kulturens finansieringsformer 7,5   X
KLS 3550 Kunstbransjen: Publikumsutvikling og sosiale medier 7,5   X
  Valgkurs 2 7,5   X

3. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
KLS 3630 Filmbransjen: strategisk og økonomisk analyse 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
  Valgkurs 4 7,5 X  
KLS 3636 Musikkbransjen 7,5   X
KLS 3644 Jus for kreative næringer 7,5   X
KLS 3685 Bacheloroppgave i kulturledelse 15   X

Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester. 

Last Modified: 25.04.2017 10:11