Studieplan heltid

​Studieåret 2015/2016

​1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
KLS 3551 Kulturledelse 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5 X  
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans 7,5   X
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

2. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
KLS 3541 Bokbransjen og entreprenørskap 7,5 X  
KLS 3542 Scenekunst og orkester 7,5 X  
MET 2123 Metode og markedsinnsikt 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
KLS 3550 Kunstbransjen: publikumsutvikling og sosiale medier 7,5   X
KLS 3551 Kulturledelse * 7,5   X
  Valgkurs 2 7,5   X

 * Studieåret 2016/17 vil KLS 3551 Kulturledelse bli erstattet med kurset Kulturens finansieringsformer.

3. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
KLS 3630 Filmbransjen: strategisk og økonomisk analyse 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
  Valgkurs 4 7,5 X  
KLS 3636 Musikkbransjen 7,5   X
KLS 3644 Jus for kreative næringer 7,5   X
KLS 3685 Bacheloroppgave i kulturledelse 15   X

Last Modified: 18.04.2016 13:44