Kultur og ledelse

Læringsmål for studiet

 

Hva lærer du?Bachelorstudiet i Kultur og ledelse er et unikt tverrfaglig studium som kombinerer økonomisk administrative fag med kulturbransjekunnskap, kulturpolitikk og historikk. Med kultur siktes det både til kunstneriske virksomhet som teater og gallerier og til kulturindustrier som musikk- og filmbransjen. Studiet er ment å gi en privilegert tilgang til kulturfeltet for studenter som gjerne vil jobbe i kulturlivet eller i næringslivet med kultur.

KunnskapsmålStudenten skal tilegne seg en grunnkompetanse innenfor økonomiske fag og markedsføring, samt en innføring i kulturlivets spesifikke virkemåte, markeder, rammebetingelser, organiseringsformer og historie. Videre skal studenten opparbeide kompetanse i de nye områder som ligger i skjæringsfeltet mellom kultur og næring, som kultursponsing og kulturelt entreprenørskap.

FerdighetsmålStudenten skal opparbeide ferdigheter knyttet til analytisk tenkning, problemløsning og praktisk gjennomføring av økonomisk administrative arbeidsoppgaver som å lage et budsjett, lede et prosjekt og utvikle en sponsorplan. Etter endt studium vil studenten ha kompetanse til å utføre arbeidsoppgaver innen økonomi-, markeds- og kommunikasjonsavdelinger i kulturorganisasjoner/prosjekter, innen sponsoravdelinger i bedrifter og innen offentlige og private prosjekter i skjæringsfeltet mellom kultur og næring.

HoldningsmålStudentene ved Kultur og ledelsesstudiet skal opparbeide respekt for kunnskap og vitenskapelige og kulturelle verdier, slik at de lærer etterrettelighet og redelighet i forskning og faglige fremstillinger.

Last Modified: 18.04.2016 13:44