Studieplan heltid

​Studieåret 2014/2015

​1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
KLS 2900 Kultur og kapital 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5 X  
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5   X
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

2. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
KLS 3541 Bokbransjen 7,5 X  
KLS 3542 Scenekunst og orkester 7,5 X  
MET 2123 Metode og markedsinnsikt 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
KLS 3550 Galleri og museum 7,5   X
KLS 3551 Kulturledelse 7,5   X
  Valgkurs 2 7,5   X

3. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
KLS 3630 Filmbransjen 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
  Valgkurs 4 7,5 X  
KLS 3636 Musikkbransjen 7,5   X
KLS 3644 Opphavs- og kontraktsrett 7,5   X
KLS 3685 Bacheloroppgave i kulturledelse 15   X

Last Modified: 07.03.2019 08:19