3. år - heltid

3. studieår 2012/2013

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
STR 3600 Strategi 7,5 X  
KLS 3630 Filmbransjen 7,5 X  
. Valgkurs 3 7,5 X  
. Valgkurs 4 7,5 X  
KLS 3636 Musikkbransjen 7,5   X
KLS 3644 Opphavs- og kontraktsrett 7,5   X
KLS 3685 Bacheloroppgave i kulturledelse 15   X

Last Modified: 07.03.2019 08:04