Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

EMS 9354 Mikroøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

EMS 9354 Mikroøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Christian Riis

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Kursets formål er å trene studentene i systematiske analyser av konsumenter og bedrifters atferd i ulike markedsmessige situasjoner. Kurset legger også vekt på hvordan samfunnets ressurser utnyttes innenforforskjellige markedsformer (perfekt konkurranse, monopol, oligopol).

  Forkunnskaper
  MET 2610 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Pindyck, Robert S. and Daniel L. Rubinfeld. 2009. Microeconomics. 7th ed. Upper Saddle River, N.J . : Pearson Prentice Hall. (Utvalgte deler)

  Anbefalt litteratur

  Annet:
  NOU 2002:2. 2002. Boligmarkedene og boligpolitikken. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. Side 23 - 108.


  Emneoversikt
  Introduksjon til mikroøkonomisk analyse
  1. Elementær markedsøkonomi: tilbud og etterspørsel
  2. Konsumentenes tilpasning
   - Busjettbetingelsen og konsumentens preferanseordning
   - Virkning av pris- og inntektsendringer
   - Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter
  3. Bedrifters tilpasning
   - Produksjonsteori
   - Optimal bruk av innsatsfaktorer
   - Kostnadsteori
   - Profittmotivet
  4. Markedsteori
   - Fri (perfekt) konkurranse
   - Virkninger av skatt
  5. Monopol
   - Oligopol
   - Spill
  6. Markedsformer og ressursallokering.

  Dataverktøy
  Ingen

  Gjennomføring
  Kurset foreleses over 36 forelesningstimer, samt 6 timer til øvinger. Studentene kan ikke regne med at alle deler av det skriftlige pensum dekkes gjennom forelesningene.


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  EMS 93541 Mikroøkonomi - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset EMS 9354, 6 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler

  Kontinuasjon
  I forbindelse med revidering av Bachelorstudiene fra og med studieåret 2009/2010, blir det endringer i sammensetningen av kurs i studiene, samt endringer i de enkelte kurs.
  Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom høsten 2011 tom. våren 2013.


  Tilleggsinformasjon