Bachelor i finans

Bachelorstudiet i finans

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 revideres bachelorstudiene, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år endres i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013.

Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er de som blir undervist i studieåret 2009/2010. Ønsker du å se hvordan revidert studieplan for 2. og 3. år ser ut i henholdsvis 2010/2011 og 2011/2012 kan du åpne disse nedenfor. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet

Kunnskapsmål

Å forstå hvordan krav til lønnsomhet påvirker aktivitet i en konkurranseutsatt bedriftsorganisasjon. Konstruktive bidrag i slike omgivelser krever detaljert kunnskap om sentrale økonomisk- administrative problemstillinger.

Ferdighetsmål

Etter endt studium skal studentene kunne estimere hvordan valg av kapitalstruktur, dvs. sammensetningen av gjeld og egenkapital, påvirker risiko og fremtidig avkastning for såvel kreditorer (långivere) som eiere (aksjonærer). Videre kreves ved fullført studium beherskelse av risikoanalyse i forbindelse med pengeplasseringer i aksjer og obligasjoner. Målsettingen krever detaljert kunnskap om standard sikringsstrategier muliggjort av finansielle derivatkontrakter (opsjoner og futureskontrakter) i norske kroner og fremmedvaluta.

Holdningsmål

Overordnet alle læringsmål er studentenes forståelse og respekt for betydningen av integritet, ansvar og ærlighet i enhver sammenheng.

1. studieår 2009/2010 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
SPÅ 2901 Intercultural Communication in English 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

2. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK XX11 Kredittvurdering 7,5 X  
BØK XX12 Financial Markets 7,5 X  
SØK XXX2 Mikroøkonomi 7,5 X  
. Valgkurs 1 7,5 X  
BØK XX13 Corporate Finance 7,5   X
JUR XXX8 Verdipapirrett 7,5   X
MET XXX5 Matematisk analyse 7,5   X
SØK XXX4 Makroøkonomi 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2010.

3. studieår 2011/2012 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK XX14 Styring av finansforetak 7,5 X  
BØK XX15 Financial Investment Analysis 7,5 X  
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
. Valgkurs 2 7,5 X  
BØK XX16 Options and Futures 7,5   X
BØK XX17 Interntional Financial Management 7,5   X
. Valgkurs 3 7,5   X
. Valgkurs 4 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011. 2. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2401 Kredittvurdering 6 X  
BØK 8950 Investering og finansiering 6 X  
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X  
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X  
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6   X
BØK 2632 Financial Strategy 6   X
MET 2600 Matematisk analyse 6   X
MET 2651 Økonometri 6   X
SØK 2700 Anvendt mikroøkonomi 6   X

Ved fullført og bestått 1. og 2. år kan man få utstedt vitnemål som Finanskandidat.

3. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2500 Styring av finansforetak 6 X  
BØK 2610 Finansielle investeringer 15 X  
STR 2400 Strategi 6 X  
BØK 2501 Options and Futures 6   X
BØK 2620 Multinasjonal finans 15   X
SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring 12   X