Bachelor i finans

Bachelorstudiet i finans (1.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i finans 1. år – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MET 2591 Matematikk for økonomer 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
BØK 2305 Regnskap og bedriftsøkonomi 18 X X
JUR 2400 JUS 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i finans (2.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i finans 2. år – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
BØK 2401 Kredittvurdering 6 X
BØK 8950 Investering og finasisering 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 X
BØK 9932 Financial Strategy 6 X
BØK 2400 Finansiell metode 6 X
MET 2351 Økonometri 6 X
SØK 2400 Anvendt mikroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i finans (3.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i finans, 3. år - heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
BØK 2500 Styring av finansforetak 6 X
STR 2400 Strategi 6 X
Spesialisering i finans 30 X X
BØK 2501 Opsjoner og futures 6 X
SØK 2500 Anvendt makroøk. og finansiell endring 12 X

Spesialiseringen består av:

Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
DST 2023 Finansielle investeringer 9 X
DIP 2023 Diplomoppgave 15 X X
DST 2024 Multinasjonal finans 6 X