Studieplan heltid

​Studieåret 2015/2016

​1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 1113 Økonomistyring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 1180 Matematikk (To semestre) 7,5 X X
BØK 1121 Finans I 7,5   X
MET 1190 Statistikk 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 1101 Mikroøkonomi I 7,5   X

2. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
SØK 1201 Makroøkonomi I 7,5 X  
MAD 1214 Logistikk 7,5   X
  Valgkurs 1 7,5   X
  Valgkurs 2 7,5   X
  Valgkurs 3 7,5   X

​3. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 1322 Finans II 7,5 X  
MET 1333 Økonometri 7,5 X  
STR 1301 Strategi I 7,5 X  
SØK 1344 Mikroøkonomi II 7,5 X  
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X
STR 1320 Strategi II 7,5   X
SØK 1366 Makroøkonomi II 7,5   X
  Valgkurs 4 7,5   X

Last Modified: 18.04.2016 13:44