Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom)

Bachelorstudiet i bedriftsøkonomi og ledelse (1. studieår)

Studieplanen under viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Studieplan 1. studieår - Bachelorstudiet i bedriftsøkonomi og ledelse – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 36
MRK 2414 Markedsføringsledelse 6 36
MET 2410 Matematikk 6+3 36+20 18+10
BØK 2305 Regnskap og bedriftsøkonomi 18 84 50
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 36+6
MET 8006 Statistikk 6 42+12
SØK 2220 Samfunnsøkonomi I, mikro- makroøk. 9 54+9

Bachelorstudiet i bedriftsøkonomi og ledelse (2. studieår)

Studieplanen under viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Studieplan 2. studieår Bachelorstudiet i bedriftsøkonomi og ledelse – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
INF 2450 Teknologi, business og samfunn 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
ORG 2300 Organisasjon og ledelse 12 X
SØK 2221 Samfunnsøk. II, Mikro- og offentlig øk. 6 X
BØK 2212 Finans I 6 X
BØK 2214 Simuleringsspill og kostnadsanalyse 6 X
INF 2251 Informasjonsledelse II 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X

Bachelorstudiet i bedriftsøkonomi og ledelse (3. studieår)

Studieplanen under viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Studieplan 3. studieår Bachelorstudiet i bedriftsøkonomi og ledelse – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
BØK 2213 Finans II 6 X
MET 2351 Økonometri 6 X
ORG 2211 Bedrift og samfunn II 6 X
STR 2200 Strategi 6+6 X X
Valgfag * Studentene velger 2 kurs som valgfag 3. studieår 6+6 X X
BØK 2215 Strategisk Økonomistyring 6 X
MRK 2280 Forbrukeradferd 6 X
SØK 2300 Samfunnsøkonomi III 6 X

Valgfag *

GRA 2130 Prosjektledelse 6 X
GRA 4341 Skipsfart I 6 X
GRA 5912 The New Europe 6 X
GRA 5914 The Wider Europe and gobal politics 6 X
ORG 2401 Innovasjon og entrepenørskap 6 X
SPÅ 2210 Fransk I 6 X
SPÅ 2215 Tysk I 6 X
GRA 4342 Skipsfart II 6 X
GRA 5911 Petroleumsøkonomi og administrasjon 6 X
MET 2214 Matematikk valgfag 6 X
SPÅ 2211 Fransk II 6 X
SPÅ 2216 Tysk II 6 X
SØK 2310 Corporate Enviromental Management 6 X