Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom)

Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (1. studieår)

Studieplanen under viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Studieplan 1. studieår - Bachelorstudiet i økonomi og ledelse – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
MET 2410 Matematikk 6+3 X X
BØK 2305 Regnskap og bedriftsøkonomi 12+6 X X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
SØK 2220 Samfunnsøkonomi I, mikro- makroøk. 9 X

Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (2. studieår)

Studieplanen under viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Studieplan 2. studieår Bachelorstudiet i økonomi og ledelse – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 36
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 36+9
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 36
SPÅ * Interkulturell kommunikasjon - skriftlig 6 36
SØK 2221 Samfunnsøk. II 6 36+6
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 36+6
JUR 2400 Juridiske emner 6 36+6
MAD 2114 Logistikk 6 36
MET 2351 Økonometri 6 42
SPÅ * Interkulturell kommunikasjon - muntlig 6 42

SPÅ*

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
SPÅ 2401 Intercultural Communication in English, skriftlig 6 X
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk, skriftlig 6 X
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk, skriftlig 6 X
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk, skriftlig 6 X
SPÅ 2402 Intercultural Communication in English, muntlig 6 X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk, muntlig 6 X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk, muntlig 6 X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk, muntlig 6 X

Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (3. studieår)

Studieplanen under viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Studieplan 3. studieår Bachelorstudiet i økonomi og ledelse – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
BØK 2213 Finans II 6 X
MET 2351 Økonometri 6 X
ORG 2211 Bedrift og samfunn II 6 X
STR 2200 Strategi 6+6 X X
Valgfag * Studentene velger 2 kurs som valgfag 3. studieår 6+6 X X
BØK 2215 Strategisk Økonomistyring 6 X
MRK 2280 Forbrukeradferd 6 X
SØK 2300 Samfunnsøkonomi III 6 X

Valgfag *

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
GRA 2130 Prosjektledelse 6 X
GRA 4341 Skipsfart I 6 X
ORG 2401 Innovasjon og entreprenørskap 6 X
SIV 6600 Introduksjon til etiske dilemma ved hjelp av fortellinger 6 X
SPÅ 2210 Fransk I 6 X
SPÅ 2215 Tysk I 6 X
GRA 4342 Skipsfart II 6 X
SIV 2559 European Union Politics: EU Institutions and the Single Market 6 X
MET 2214 Matematikk valgfag 6 X
SPÅ 2211 Fransk II 6 X
SPÅ 2216 Tysk II 6 X
SØK 2310 Bedrifters miljøledelse 6 X