Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom)

Bachelor of Science in Business (Siviløkonom) 1. studieår ( SØ1 ) studieåret 2003/2004

Studieplanen under viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Studieplan 1. studieår Bachelor of Science in Business – heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
MET 2210 9 Matematikk X
ORG 2210 6 Bedrift og samfunn I X
SPÅ 2200 6 Intercultural Communication in English - del I X
BØK 2210 9 Finansregnskap og analyse X
MRK 2210 6 Markedsføringsledelse X
BØK 2211 9 Finansregnskap og skatteøkonomi X
SØK 2220 9 Samfunnsøkonomi I, mikro- makroøkonomi X
SPÅ 2201 6 Intercultural Communication in English - del II X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelor of Science in Business (Siviløkonom) 2. studieår ( SØ2 ) studieåret 2003/2004

Studieplanen under viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Studieplan 2. studieår Bachelor of Science in Business – heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
ORG 2300 12 Organisasjon og ledelse X
MET 8006 6 Statistikk og dataanalyse X
SØK 2221 6 Samfunnsøkonomi II, Mikro- og offentlig økonomi X
INF 9650 6 Informasjonsledelse X
JUR 9755 6 Forretningsjus X
BØK 2214 6 Simuleringsspill og kostnadsanalyse X
BØK 2212 6 Finans I X
INF 2250 6 Informasjonsledelse II X
MAD 2114 6 Logistikk X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelor of Science in Business (Siviløkonom) 3. studieår ( SØ3 ) studieåret 2003/2004

Studieplanen under viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Studieplan 3. studieår Bachelor of Science in Business – heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
Valgfag * 12 (6+6) Studentene velger 4 vekttall som valgfag 3. studieår X X
STR 2201 6 Strategisk analyse X
ORG 2211 6 Bedrift og samfunn II X
BØK 2213 6 Finans II X
MET 2351 6 Økonometri X
STR 2202 6 Strategisk ledelse X
BØK 2215 6 Strategisk Økonomistyring X
SØK 2300 6 Samfunnsøkonomi III X
BØK 2300 6 Skatteøkonomi X

Valgfag *

Kurskode Studiepoeng Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
MET 2214 6 Matematikk valgfag x
SPÅ 2212 6 Fransk Påbygningskurs x
SPÅ 9865 6 Int. kommunikasjon i spansk, skriftlig x
SPÅ 9866 6 Int. kommunikasjon i spansk, muntlig x
GRA 6014 6 International Business Etics x
GRA 5911 6 Petroleumsøkonomi og administrasjon x
GRA 5912 6 The New Europe x
GRA 4341 6 Shipping Management I x
SØK 2310 6 Corporate Enviromental Management x
GRA 4342 6 Shipping management II x
GRA 2130 6 Prosjektledelse x

*I tillegg til ovennevnte valgfag, har studentene mulighet for å velge kurs innenfor spesialiseringsretningene 4. studieår samt andre frittstående kurs. Les mer om valgfagene under studieadm. informasjon. Studiepoeng: Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake