Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom)

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

1. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 2714 Markedsføring 6 X
MET 2410 Matematikk 9 X X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6 X
MET 2601 Statistikk 6 X
MRK 2780 Forbrukeratferd 6 X
SØK 2600 Samfunnsøkonomi I - Mikro/Makro 9 X
2. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 X  
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Skriftlig 6 X  
SØK 2221 Samfunnsøkonomi II - Mikro II/Offentlig økonomi 6 X
ORG 2701 Organisasjonsatferd, ledelse og HRM 12 X X
BØK 2212 Finans I 6   X
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6   X
MAD 2114 Logistikk 6   X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Muntlig 6   X

Studenter som skal på utveksling i vårsemesteret 2008 skal ta kurset ORG 9853 Organisasjonsteori, 6 studiepoeng i stedet for ORG 2700 Organisasjonsatferd, ledelse og HRM, 12 studiepoeng.

SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig 6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig 6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig 6   X

Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursen

3. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2215 Strategisk økonomistyring 6 X
MET 2651 Økonometri 6 X
ORG 2211 Bedrift og Samfunn II 6 X
STR 2201 Strategi 12 X X
Valgfag*  Ett valgfag velges om høsten og ett om våren 6 +6  X X
BØK 2213 Finans II 6 X
JUR 2700 Bedriftsrett 6 X
SØK 2300 Samfunnsøkonomi III - Makro II 6 X
Valgfag*
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2300 Skatteøkonomi 6 X
BØK 2841 Shipping Management 1 6 X
ORG 2601 Kina studier 6 X
ORG 2830 Prosjektledelse 6 X
BØK 2603 Konsernregnskap 6 X
BØK 2842 Shipping Management 2 6 X
MET 2214 Matematikk valgfag 6 X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6 X
ORG 2401 Innovasjon og entreprenørskap 6 X
SØK 2310 Corporate Enviromental Management 6 X
Kina studier innbærer et besøk på minimum 2 ½ uker i Kina i juli / august, og man returnerer til Norge før ordinær semesterstart ved Handelshøyskolen BI.