Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom)

Normalstudieplan Siviløkonomstudiet 1. studieår ( SØ1 ) studieåret 2002/2003

Normalstudieplanen viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Siviløkonomstudiet 1. studieår – heltid over to semestre

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
MET 2210 3 vt. Matematikk 5t
ORG 2210 2 vt. Bedrift og samfunn I 3t
SPÅ 2200 2 vt. Intercultural Communication in English - del I 4t
BØK 2210 3 vt. Finansregnskap og analyse 5t
MRK 2210 2 vt. Markedsføringsledelse 5t
BØK 2211 3 vt. Finansregnskap og skatteøkonomi 5t
SØK 2220 3 vt. Samfunnsøkonomi I, mikro- makroøkonomi 5t
SPÅ 2201 2 vt. Intercultural Communication in English - del II M

Forklaring til kodene ( eksamensform ) : 3t/ 4t /5t = 3, 4 eller 5 timers skriftelig eksamen M= muntlig eksamen

.

Tilbake

Normalstudieplan Siviløkonomstudiet 2. studieår ( SØ2 ) studieåret 2002/2003

Normalstudieplanen viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Normalstudieplan Siviløkonomstudiets 2. år ( SØ2 ) – heltid over to semestre

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
SIV 7500 1,33 vt. Organisasjonsdesign case + F
MET 2211 2 vt. Statistikk og dataanalyse FLV
SØK 2221 2 vt. Samfunnsøkonomi II, Mikro- og offentlig økonomi 5t
INF 9650 2 vt. Informasjonsledelse F
SIV 1,33 vt. Språk *
MRK 2210 2 vt. Markedsføringsledelse 5t
INF 2250 2 vt. IT ledelse II 3t
BØK 2214 2 vt. Simuleringsspill og kostnadsanalyse 5t
BØK 2212 2 vt. Finans I FLV
MAD 2114 2 vt. Logistikk 3t
SIV 1,33 vt. Språk *

Språk * :

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
SIV 5720 1,33 vt. Engelsk 4 X
SIV 5726-29 1,33 vt. Engelsk 5 X
SIV 5804 1,33 vt. Tysk 4 X
SIV 5805 1,33 vt. Tysk 5 X
SIV 5904 1,33 vt. Fransk 4 X
SIV 5905 1,33 vt. Fransk 5 X

Språk er avslutning av det språket studentene startet på høsten 2001/2002, 1. studieår.

Forklaring til kodene ( eksamensform ) : 3t/ 4t /5t = 3, 4 eller 5 timers skriftelig eksamen FLV = Flervalg F = Fagoppgave M= muntlig eksamen

.

Tilbake

Normalstudieplan Siviløkonomstudiets 3. studieår ( SØ3 ) studieåret 2002/2003

Normalstudieplanen viser den studieprogresjonen studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Normalstudieplan Siviløkonomstudiet 3. studieår – heltid over to semestre

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
Valgfag * 4 (2+2) Studentene velger 4 vekttall som valgfag 3. studieår X X
STR 2201 2 vt. Strategisk analyse case
ORG 2211 2 vt. Bedrift og samfunn II 5t
BØK 2212 2 vt. Finans I FLV
MET 2212 2 vt. Multivariat Statistikk 3t
STR 2202 2 vt. Strategisk ledelse case+5t
BØK 2215 2 vt. Strategisk Økonomistyring 3t
SØK 2221 2 vt. Samfunnsøkonomi II, mikro- og offentlig økonomi 5t
BØK 2213 2 vt. Finans II FLV

Forklaring til kodene ( eksamensform ) : 3t/ 4t /5t = 3, 4 eller 5 timers skriftelig eksamen FLV = Flervalg F = Fagoppgave M= muntlig eksamen Valgfag *

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
MET 2214 2 vt Matematikk valgfag x
SPÅ 2212 2 vt Fransk Påbygningskurs x
SPÅ 9865 2 vt. Int. kommunikasjon i spansk, skriftlig x
SPÅ 9866 2 vt. Int. kommunikasjon i spansk, muntlig x
SIV 7500 1,33 vt. Org. design x
GRA 6014 2 vt. International Business Etics x
GRA 5911 2 vt. Petroleumsøkonomi og administrasjon x
GRA 5912 2 vt. The New Europe x
GRA 4341 2 vt. Shipping Management I x
GRA 4342 2 vt. Shipping management II x
GRA 2130 2 vt. Prosjektledelse x

*I tillegg til ovennevnte valgfag, har studentene mulighet for å velge kurs innenfor spesialiseringsretningene 4. studieår samt andre frittstående kurs. Les mer om valgfagene under studieadm. informasjon.

Informasjon om valgfag 2002/2003

Spesialisering

Tilbake