Studieplan heltid

​Studieåret 2014/2015

​1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5 X  
VHL 3403 Innføring i norsk og internasjonal varehandel 7,5 X  
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5   X
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

2. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
MET 2123 Metode og markedsinnsikt 7,5 X  
VHL 3552 Retail I: Konkurransefortrinn, lokaliserings- og sortimentsopplevelsen 7,5 X  
VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler 7,5   X
VHL 3556 Retail II: Butikkledelse, ekspansjonsstrategier og kjedeledelse 7,5   X
  Valgkurs 2 7,5   X

3. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
STR 3605 Strategi 7,5 X  
VHL 3681 Kundemøtet - salg og kundebehandling i detaljhandel 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
  Valgkurs 4 7,5 X  
VHL 3660 Bacheloroppgave i Retail Management 15   X
VHL 3663 Strategisk varehandelsledelse 7,5   X
VHL 3688 Service- og verdibasert ledelse i varehandelen 7,5   X

Last Modified: 07.03.2019 08:19