Retail Management

Læringsmål for studiet

Bachelorstudiet i Retail Management er et 3-årig studium som retter seg mot personer med interesse for en lederstilling innen varehandel – en av landets største næringer. Studiet retter seg også til de som ønsker å etablere egen virksomhet. Aktuelle stillinger etter studiet er butikk- eller varehussjef, senterleder, innkjøpsleder, logistikksjef, retail manager og franchisetaker. Studiet vil også gi grunnlag for videre studier på masternivå.

Kunnskapsmål                                                                           Studenten skal ha kompetanse både om varehandelsmarkedene og rammebetingelsene for handel i Norge og utlandet. Studenten skal opparbeide gode kunnskaper om de viktigste bransjene og aktørene innen varehandelen. Videre skal studenten ha dyptgående kunnskaper som er nødvendige for å kunne ha ulike lederroller innen næringen.  

FerdighetsmålStudentene skal ha opparbeidet ferdigheter om strategisk og operativ ledelse i varehandelsbedrifter. Studentene skal kunne anvende relevante begreper og teorier i analyse, utredinger, planlegging og beslutninger. Studentene skal ved hjelp av moderne salgsmetoder kunne markedsføre handelsvarer, butikker og kjeder. I tillegg skal studentene skal ha evne til å forstå og ta del i samspillet mellom handel og industri som en viktig del av verdiskapningsprosessen.

HoldningsmålStudentene skal kunne reflektere over kundenes serviceønsker og -behov, samt redegjøre for aktuelle etiske dilemmaer i varehandelen. I denne sammenheng er utvikling av gode mellommenneskelige relasjoner i bedriften viktig, hvor tillit, respekt og likestilling står sentralt. Likeledes skal studenten forstå betydningen av helse- og miljøfremmende tiltak innen varehandelen. 

Last Modified: 07.03.2019 08:19