3. år - heltid, valgkurs

Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2017 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2017, og for vårsemesteret 2018 i desember 2017. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.  

OBS!Kursene på 15 studiepoeng vil utgjøre valgkurs 2 og 3 i studieplanen. Undervisningen vil bli lagt opp i moduler, dvs. 2 til 3 hele dager enkelte uker i semesteret, og ikke fast hver uke slik det er vanlig i kursene på 7,5 studiepoeng.  Mulige valgbare kurs i 3. år er:

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
BST 1140 Forretningsutvikling og teknologi 15 X  
BST 1410 Human Resource Management 15 X  
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi 15 X  
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management 15 X  
BST 2412 International Business 15 X  
BST 2531 Prosjektledelse 15 X  
BST 3010 Innovasjonsledelse 15 X  
BST 3115 Merkevarestrategi 15 X  
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg 15 X  
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse 15 X  
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB 15 X  
ELE 3637 Internship 15 X  
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3702 Social Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet 7,5 X  
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication 7,5 X  
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5 X  
ELE 3707 Sosiale medier 7,5 X  
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X  
ELE 3716 Organization and Change 7,5 X  
ELE 3718 Media Management and Economics 7,5 X  
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi 7,5 X  
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5 X  
ELE 3736 Real Estate Finance 7,5 X  
ELE 3738 Festivalledelse 7,5 X  
ELE 3742 Marked, kriser og miljø 7,5 X  
ELE 3744 Business Dynamics 7,5 X  
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching 7,5 X  
ELE 3746 Tactical Marketing 7,5 X  
ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked 7,5 X  
ELE 3761 Avgiftsrett 7,5 X  
ELE 3766 Social Networks and Communities 7,5 X  
ELE 3767 Consumer Behaviour 7,5 X  
ELE 3775 Product and Price Strategy 7,5 X  
ELE 3776 Matematisk analyse 7,5 X  
ELE 3778 Politisk kommunikasjon 7,5 X  
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling 7,5 X  
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap 7,5 X  
EXC 3603 International Economics 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere 7,5 X  
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett 7,5 X  
KLS 3630 Film, TV og digitale medier 7,5 X  
MET 2123 Metode og markedsinnsikt 7,5 X  
MRK 3511 Produkt og prisstrategi 7,5 X  
MRK 3544 Political Economy 7,5 X  
MRK 3633 Service og innovasjon 7,5 X  
NSA 2510 Marine Insurance 7,5 X  
NSA 2511 International Maritime Law 7,5 X  
NSA 2512 Organising the Shipowning Entity 7,5 X  
NSA 2521 Shipping Management 7,5 X  
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
PRK 3514 Integrert markedskommunikasjon 7,5 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral) 7,5 X  
VHL 3549 Butikkledelse 7,5 X  
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X
BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT 7,5   X
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5   X
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5   X
ELE 3707 Sosiale medier 7,5   X
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5   X
ELE 3717 Forbrukerrettigheter 7,5   X
ELE 3719 Matematikk valgfag 7,5   X
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet 7,5   X
ELE 3725 Prosjektledelse 7,5   X
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi 7,5   X
ELE 3730 Utviklingsøkonomi 7,5   X
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5   X
ELE 3733 Oppstart av bedrift 7,5   X
ELE 3735 Finansregnskap 7,5   X
ELE 3736 Real Estate Finance 7,5   X
ELE 3742 Marked, kriser og miljø 7,5   X
ELE 3763 Innovation Strategy and Technological Change 7,5   X
ELE 3764 Reklame og testing 7,5   X
ELE 3766 Social Networks and Communities 7,5   X
ELE 3768 Global Strategies for Emerging Markets 7,5   X
ELE 3769 Cross Cultural Management 7,5   X
ELE 3771 Purchasing 7,5   X
ELE 3772 Verdipapirrett 7,5   X
ELE 3773 Service Marketing 7,5   X
ELE 3777 Branding 7,5   X
ELE 3780 Den digitale bedriften: teknologi og forretning i samspill 7,5   X
EXC 2121 International Commercial Law 7,5   X
EXC 3602 International Marketing 7,5   X
EXC 3603 International Economics 7,5   X
JUR 3613 Arbeidsrett 7,5   X
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk 7,5   X
JUR 3631 Markedsrett og etikk 7,5   X
KLS 3560 Kunst- og designbransjen: publikumskommunikasjon og sosiale medier 7,5   X
MAD 1214 Logistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
MRK 3502 Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger 7,5   X
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler 7,5   X
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X
PRK 3508 Påvirkning og overtalelse 7,5   X
SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral) 7,5   X
VHL 3550 Senterledelse 7,5   X

Last Modified: 14.06.2017 09:04