2. år - heltid, valgkurs

Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2017 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2017. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er: 

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3702 Social Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet 7,5 X  
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication 7,5 X  
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5 X  
ELE 3707 Sosiale medier 7,5 X  
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X  
ELE 3716 Organization and Change 7,5 X  
ELE 3718 Media Management and Economics 7,5 X  
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5 X  
ELE 3736 Real Estate Finance 7,5 X  
ELE 3738 Festivalledelse 7,5 X  
ELE 3742 Marked, kriser og miljø 7,5 X  
ELE 3744 Business Dynamics 7,5 X  
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching 7,5 X  
ELE 3746 Tactical Marketing 7,5 X  
ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked 7,5 X  
ELE 3761 Avgiftsrett 7,5 X  
ELE 3766 Social Networks and Communities 7,5 X  
ELE 3767 Consumer Behaviour 7,5 X  
ELE 3775 Product and Price Strategy 7,5 X  
ELE 3776 Matematisk analyse 7,5 X  
ELE 3778 Politisk kommunikasjon 7,5 X  
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling 7,5 X  
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap 7,5 X  
EXC 3603 International Economics 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere 7,5 X  
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett 7,5 X  
KLS 3630 Film, TV og digitale medier 7,5 X  
MET 2123 Metode og markedsinnsikt 7,5 X  
MRK 3511 Produkt og prisstrategi 7,5 X  
MRK 3544 Political Economy 7,5 X  
MRK 3633 Service og innovasjon 7,5 X  
NSA 2510 Marine Insurance 7,5 X  
NSA 2511 International Maritime Law 7,5 X  
NSA 2512 Organising the Shipowning Entity 7,5 X  
NSA 2521 Shipping Management 7,5 X  
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
PRK 3514 Integrert markedskommunikasjon 7,5 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral) 7,5 X  
VHL 3549 Butikkledelse 7,5 X  

Last Modified: 03.06.2017 12:42