Studieplan heltid

​Studieåret 2017/2018 Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk. NB! Studieplaner for skoleåret 2018/2019 er oppdatert i den nye studentportalen portal.bi.no.Studieplan Bachelor i Finans 2018/2019Valgkursoversikt for Bachelor i Finans 2018/2019

​1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer (To semestre) 7,5 X X
BØK 3423 Finans 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse 7,5   X

2. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
FIN 3521 Finansiering av bedrifter 7,5 X  
FIN 3618 Finansiell økonometri 7,5 X  
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
FIN 3516 Financial Statement Analysis 7,5   X
FIN 3522 Financial Markets 7,5   X
FIN 3524 International Financial Management 7,5   X
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X

3. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
FIN 3618 Finansiell økonometri* 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 2 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
FIN 3616 Financial Decision making with Excel 7,5   X
FIN 3617 Behavioural Finance 7,5   X
FIN 3621 Options and Futures 7,5   X
  Valgkurs 4 7,5   X

*I studieåret 2018/2019 vil kurset FIN 3618 Finansiell økonometri erstattes av FIN 3523 Financial Investment Analysis.

Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester.  

Last Modified: 29.06.2018 08:30