3. år - heltid, valgkurs

Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2014 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2014, og for vårsemesteret 2015 i desember 2014. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.  

OBS!Kursene på 15 studiepoeng vil utgjøre valgkurs 2 og 3 i studieplanen. Undervisningen vil bli lagt opp i moduler, dvs. 2 til 3 hele dager enkelte uker i semesteret, og ikke fast hver uke slik det er vanlig i kursene på 7,5 studiepoeng.  Mulige valgbare kurs i 3. år er:

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
BST 1140 Forretningsutvikling og teknologi 15 X  
BST 1410 Human Resource Management 15 X  
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi 15 X  
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management 15 X  
BST 2013 Tourism Management - Reiselivsledelse 15 X  
BST 2412 International Business 15 X  
BST 2531 Prosjektledelse 15 X  
BST 3010 Innovasjonsledelse 15 X  
BST 3105 Strategisk Merkevarebygging 15 X  
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg 15 X  
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse 15 X  
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB 15 X  
ELE 3637 Internship 15 X  
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3702 Social Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet 7,5 X  
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication 7,5 X  
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5 X  
ELE 3707 Sosiale medier 7,5 X  
ELE 3708 Kjøpesenterledelse 7,5 X  
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X  
ELE 3716 Organization and Change 7,5 X  
ELE 3718 Media Economics 7,5 X  
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi 7,5 X  
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5 X  
ELE 3734 Butikkledelse 7,5 X  
ELE 3736 Real Estate Finance 7,5 X  
ELE 3737 Styrearbeid 7,5 X  
ELE 3738 Festivalledelse 7,5 X  
ELE 3742 Marked, kriser og miljø 7,5 X  
ELE 3744 Business Dynamics 7,5 X  
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching 7,5 X  
ELE 3746 Taktisk Markedsføring 7,5 X  
ELE 3747 Konflikthåndtering i norsk arbeidsliv 7,5 X  
ELE 3749 Globalisering 7,5 X  
ELE 3751 Digital læring og samhandling 7,5 X  
ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett 7,5 X  
ELE 3754 Marked, nettverk og makt 7,5 X  
ELE 3756 Experience Economy: Staging and Designing Experiences 7,5 X  
ELE 3759 Franchise 7,5 X  
ELE 3761 Avgiftsrett 7,5 X  
ELE 3766 Social Networks and Communities 7,5 X  
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap 7,5 X  
EXC 3603 International Economics 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere 7,5 X  
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett 7,5 X  
KLS 3630 Filmbransjen 7,5 X  
​​MET 3590 ​Metode og økonometri ​7,5 ​X
MET 2123 Metode og markedsinnsikt 7,5 X  
MRK 3400 Kulturforståelse 7,5 X  
MRK 3511 Produkt og prisstrategi 7,5 X  
MRK 3544 Politisk økonomi 7,5 X  
NSA 2510 Marine Insurance 7,5 X  
NSA 2511 International Maritime Law 7,5 X  
NSA 2512 Organising the Shipowning Entity 7,5 X  
NSA 2521 Shipping Management 7,5 X  
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  
VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen 7,5 X  
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X
BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT 7,5   X
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5   X
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5   X
ELE 3707 Sosiale medier 7,5   X
ELE 3708 Kjøpesenterledelse 7,5   X
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5   X
ELE 3712 Risk Management and Governance 7,5   X
ELE 3717 Forbrukerrettigheter 7,5   X
ELE 3720 Mediehåndtering 7,5   X
ELE 3721 Place Management 7,5   X
ELE 3722 EU, EØS og Norge 7,5   X
ELE 3723 Politisk styring 7,5   X
ELE 3725 Prosjektledelse 7,5   X
ELE 3728 Management Science 7,5   X
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi 7,5   X
ELE 3730 Utviklingsøkonomi 7,5   X
ELE 3731 Information Technology in Organizations 7,5   X
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5   X
ELE 3733 Organisering av ny virksomhet 7,5   X
ELE 3734 Butikkledelse 7,5   X
ELE 3735 Finansregnskap 7,5   X
ELE 3736 Real Estate Finance 7,5   X
ELE 3739 Co-creation: medskapende kunder 7,5   X
ELE 3742 Marked, kriser og miljø 7,5   X
ELE 3748 Markedsretorikk 7,5   X
ELE 3749 Globalisering 7,5   X
ELE 3751 Digital læring og samhandling 7,5   X
ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett 7,5   X
ELE 3753 Bedriften II: Multinasjonale selskaper, ansvar og utvikling 7,5   X
ELE 3755 Mediesosiologi og medieøkonomi 7,5   X
ELE 3756 Experience Economy: Staging and Designing Experiences 7,5   X
ELE 3757 Forbrukersosiologi og kultur 7,5   X
ELE 3758 Økonomiske valg, innovasjon og lykke 7,5   X
ELE 3760 Miljøøkonomi 7,5   X
ELE 3761 Avgiftsrett 7,5   X
ELE 3762 Strategiske markedsbeslutninger og caseanalyse 7,5   X
ELE 3763 Innovation Strategy and Technological Change 7,5   X
ELE 3764 Reklame og testing 7,5   X
ELE 3765 Reiselivsnæringen 7,5   X
ELE 3766 Social Networks and Communities 7,5   X
EXC 2121 International Commercial Law 7,5   X
EXC 3603 International Economics 7,5   X
JUR 3613 Arbeidsrett 7,5   X
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk 7,5   X
KLS 3550 Galleri og museum 7,5   X
MAD 1214 Logistikk 7,5   X
MET 3590 Metode og økonometri 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
MRK 3500 B2B markedsføring og salg 7,5   X
MRK 3501 Profesjonelt salg og forhandlinger 7,5   X
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler 7,5   X
NSA 2510 Marine Insurance 7,5   X
NSA 2521 Shipping Management 7,5   X
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X
PRK 3508 Påvirkning og overtalelse 7,5   X
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5   X
SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig 7,5   X
SPÅ 2922 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk muntlig 7,5   X
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig 7,5   X

Last Modified: 07.03.2019 08:19