Studieplan heltid

​Studieåret 2014/2015

​1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer (Går over to semestre) 7,5 X X
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

  2. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
FIN 3510 Financial Markets 7,5 X  
FIN 3511 Kredittvurdering 7,5 X  
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
FIN 3502 Verdipapirrett 7,5   X
FIN 3512 Corporate Finance 7,5   X
FIN 3515 Matematisk analyse 7,5   X
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X

  ​3. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår
FIN 3610 Financial Investment Analysis 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 2 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
FIN 3601 Styring av finansforetak 7,5   X
FIN 3621 Options and Futures 7,5   X
FIN 3633 International Financial Management 7,5   X
  Valgkurs 4 7,5   X

Last Modified: 07.03.2019 08:19