ORG XX31 Organisasjonsteori og HRM

ORG XX31 Organisasjonsteori og HRM

Kurskode: 
ORG XX31
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursnavn på engelsk: 
Organisational theory and HRM
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2026 Vår
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kursene i dagens modell ORG 3540 HR-ledelse og ORG 3600 Organisasjonsteori skal slås sammen til ett nytt programkurs. Ny kursbeskrivelse vil bli utarbeidet på bakgrunn av eksisterende kursbeskrivelser, når den skal brukes første gang våren 2026. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.