KLS XX31 Kreative kompetanser

KLS XX31 Kreative kompetanser

Kurskode: 
KLS XX31
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne-Britt Gran
Kursnavn på engelsk: 
Creative skills
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2026 Vår
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tematiserer hvordan kreative og kunstneriske kompetanser i kreativ næring kan overføres til og benyttes av privat næringsliv og offentlig sektor. Musikk, teater, billedkunst, arkitektur, design, litteratur, film, dataspill, mfl henvender seg til sansene våre og får oss til å oppleve og erkjenne på en annen måte enn ved rasjonell argumentasjon og kommunikasjon. Det betyr ikke at denne kreativiteten er spesielt mystisk eller irrasjonell; den forutsetter også spesifikk kunnskap, bestemte metoder og innlært håndverk. De kreative og kunstneriske kompetansene benyttes primært til å lage rene kultur- og designprodukter og kunstverk, men de kan også benyttes til å forbedre kommunikasjon, organisasjon, innovasjon mm i private bedrifter og offentlige institusjoner. I dette kurset skal vi studere disse kompetansene i både teori og praksis. 

Kunnskapsmål

Innsikt i bruk og nytte av kreative kompetanser i privat næringsliv og offentlig sektor: visuelle, musikalske, improvisasjon, rollespill, interaksjon, estetisk kommunikasjon, dramaturgi mm. Kunnskapen tilegnes gjennom studier av teori og praktiske øvelser.

Ferdighetsmål

Å kunne identifisere behovet for og nytten av de ulike kreative kompetansene til ulike gjøremål i organisasjonen. Metodeferdigheter i bruk av kreative og kunstneriske kompetanser i praksis. 

Generell kompetanse

Forståelse av den kreative næringens ressurser anvendt på riktig måte på tvers av sektorer. 

Kursets innhold
  • Konkrete kompetanser som kreativ næring besitter; visuell, musikalsk, formgivning, improvisasjon, rollespill, interaksjon, kommunikative, dramaturgi mfl 
  • Estetisk kapital – en posisjonering av kapitalformen 
  • Status quo; i hvilken grad samarbeider norsk næringsliv med kreativ næring i dag 
  • Hvordan benyttes kreative kompetanser i ulike organisasjoner 
  • Barrierer for samarbeid og utnyttelse av kreative kompetanser 
  • Praktiske eksempler og øvelser 
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.