ENT 3501 Oppstart av bedrift

ENT 3501 Oppstart av bedrift

Kurskode: 
ENT 3501
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Haugnes
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap og økonomi - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et praksiskurs hvor studentene får øving i ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned egen bedrift, enten som ”Studentbedrift” eller som ordinært selskap. Kurset følger rammeverket til Ungt Entreprenørskap og det forventes deltakelse i timer og arbeid utover forelesningene. Det er omsetningskrav for studentbedriftene som settes i samråd med klassen.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg generell kunnskap om:

 • Veien fra forretningside til registrering, oppstart og ordinær drift
 • En bedrifts operative funksjoner og styringssystemer
 • Utfordringer knyttet til oppstart, ressurser og tid
 • Muligheter og utfordringer ved markedsføring og salg til bedrifts- og personmarked
 • Nettverksutnyttelse i praksis
Ferdighetsmål
 • Evne å operasjonalisere en forretningsplan
 • Erfaring med samarbeid for å nå en bedrifts mål
 • Designe, gjennomføre og reflektere over en bedrifts organiseringsprosess
 • Reflektere over måloppnåelse (omsetningskrav)
Holdningsmål

Studentene vil gjennom deltakelse oppnå erfaring med reelle valg knyttet til ide, kommersialisering, registrering og drift av en bedrift. Dernest evne til kritisk refleksjon over etiske og økonomiske konsekvenser av hvordan prosessen fra ide til drift fungerer.

Kursets innhold
 • Forretningsideen og entreprenørens ressursgrunnlag
 • Entreprenørskapsteori
 • Valg av selskapsform, registering
 • Organisering og styring
 • Nettverk og allianser
 • Produkt/tjeneste
 • Markedsføring, salg og distribusjon
 • Finansiering og budsjettering
 • Forretningsplan og pitching
 • Exit eller videre vekst?
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger og det forventes aktiv klassedeltakelse og deling. Det blir ført liste over oppmøte. Studentene skal delta i en bedriftsetablering, enten gjennom å starte en studentbedrift etter UE, Ungt entreprenørskaps mal, eller ved å bruke aktiviteter i en bedrift studenten selv har aktivt eierskap i. Studentene skal gruppevis presentere forretningsideene og øve foran klassen i presentasjonsteknikk og innsalg. Det anbefales deltagelse i fylkesmesterskap i studentbedrift, hvor UE-studentbedriftene har mulighet for kvalifisering til NM.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap eller tilsvarende erfaring med å utvikle en forretningsplan.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ENT35012
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 5)Innlevering i grupper inntil 5

Den skriftlig innleveringen skal inneholde:
-en forretningsplan (12 sider)
-en bekreftelse på selskapsregistrering (1 side)
-en statuserklæring om videre drift eller avvikling (1 side)
-en økonomisk statusoppstilling (omsetningskrav fastsatt i oppstarten av kurset) eventuelt intervju av en av gruppene som har nådd kravet med refleksjon (2 sider)

Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon
Eksamenskode:
ENT35013
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Nei30 Minutt(er)Gruppe/Individuell (1 - 5)Muntlig eksamen, vil finne sted etter innleveringen. Muntlig presentasjon av forretningsplan og konsept, spørsmål fra sensor til kandidatene

Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-5)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Innlevering i grupper inntil 5

Den skriftlig innleveringen skal inneholde:
-en forretningsplan (12 sider)
-en bekreftelse på selskapsregistrering (1 side)
-en statuserklæring om videre drift eller avvikling (1 side)
-en økonomisk statusoppstilling (omsetningskrav fastsatt i oppstarten av kurset) eventuelt intervju av en av gruppene som har nådd kravet med refleksjon (2 sider)

Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:ENT35012
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-5)
Varighet:30 Minutt(er)
Kommentar:Muntlig eksamen, vil finne sted etter innleveringen. Muntlig presentasjon av forretningsplan og konsept, spørsmål fra sensor til kandidatene

Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:ENT35013
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Selvstudium82Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver82Time(r)Arbeid med egen bedrift.
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:82 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:82 Time(r)
Kommentar:Arbeid med egen bedrift.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Read, Stuart; Sarasvathy, Saras D.; Dew, Nick; Wiltbank, Robert 2017 Effectual entrepreneurship 2nd ed Routledge