Bachelor i eiendomsmegling

Bachelorstudiet i eiendomsmegling

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på normert studietid. Fra og med studieåret 2009/2010 ble bachelorstudiene revidert, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år ble endret i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013. Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er kurs som blir undervist i studieåret 2010/2011. Ønsker du å se hvordan revidert studieplan for 3. år ser ut i 2011/2012 kan du åpne den. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet

Kunnskapsmål

Det overordnede kunnskapsmål for bachelorstudiet i eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI er at studentene tilegner seg grunnkompetanse i alle kjerneområder innen eiendomsmegling og tilstøtende fagområder som er relevante for den som skal drive med eiendomsmegling.

Kjerneområdene innen eiendomsmegling er eiendomsmegling i praksis, juridiske emner og oppgjør av eiendomshandler. Disse tre kjerneområdene griper inn i hverandre og er overlappende. Andre sentrale temaer er serviceledelse, påvirkning, salg og salgsledelse, profesjonsetikk, regnskapslære og økonomi. Gjennom disse fagområdene skal studentene opparbeide innsikt i samspillet mellom etterspørsel og tilbud.

Ferdighetsmål

De ferdige utdannede studentene skal gjennom studiet tilegne seg kompetanse til å arbeide med formidling, salg og utleie av fast eiendom til privat- og bedriftsmarkedet, samt oppgjør av eiendomshandel.

Holdningsmål

Eiendomsmegleren har et ansvar som mellommann, noe som setter store krav til etisk bevissthet og integritet. Mange eiendomstransaksjoner kan gi opphav til vanskelige problemstillinger av eiendomsfaglig, juridisk og økonomisk karakter. Studentene skal tilegne seg faglige kunnskaper som setter de i stand til etisk refleksjon og derigjennom å ivareta de involverte interesser.

1. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

Dette studieåret kalles også årsenhet i bedriftsøkonomi. For alternativ gjennomføring av årsenhet i bedriftsøkonomi, se under Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller under årsenheter.

2. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
EMS 3521 Jus for eiendomsmeglere I 7,5 X .
Valgkurs 1 7,5 X .
EMS 3525 Eiendomsmegling I 15 X X
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5   X
EMS 3524 Jus for eiendomsmeglere II 7,5   X

VALGKURS

For valgkurs i høstsemesteret 2010 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan medio juli 2010. For mer informasjon om valgkursordningen - Klikk her

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.

3. studieår 2010/2011

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 2301 Eiendomsfinansiering 6 X
EMS 2360 Metode og dataanalyse 6 X
EMS 9354 Mikroøkonomi 6 X
EMS 2302 Oppgjør av eiendomshandler 6 X X
EMS 2305 Eiendomsmegling II 9 X X
EMS 2308 Jus for eiendomsmeglere III 12 X X
EMS 2311 Bacheloroppgave i eiendomsmegling 15 X
EMS 9118 Muntlig eksamen (samlet for jus og eiendomsmegling) 0 X

3. studieår 2011/2012 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
EMS XXX4 Oppgjør av eiendomshandler 7,5 X  
EMS XXX5 Eiendomsmegling II 7,5 X  
EMS XXXC Jus for eiendomsmeglere III 15 X X
EMS XXX6 Markedsføring og salg av tjenester 15   X
EMS XXX9 Eiendomsmegling III 7,5   X
EMS XXX7 Muntlig eksamen 0   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011.