Studieplan heltid

​Studieåret 2017/2018 NB! Studieplaner for skoleåret 2018/2019 er oppdatert i den nye studentportalen portal.bi.no. Studieplan Bachelor i Eiendomsmegling 2018/2019 På grunn av endringer i studieplanen skal studenter på Bachelor i Eiendomsmegling ikke velge valgkurs for høsten 2018.

​1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse 7,5 X  
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X
BØK 3423 Finans 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse 7,5   X

2. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
EMS 3521 Jus for eiendomsmeglere I 7,5 X  
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
EMS 3525 Eiendomsmegling I 15 X X
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5   X
EMS 3524 Jus for eiendomsmeglere II 7,5   X
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X

3. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
EMS 3651 Oppgjør av eiendomshandler 7,5 X  
EMS 3666 Eiendomsmegling II 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
EMS 3642 Jus for eiendomsmeglere III 15 X X
EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet 0   X
EMS 3623 Eiendomsmegling III 7,5   X
EMS 3684 Markedsføring og salg av eiendom 15   X

Last Modified: 29.06.2018 07:09