2. år - heltid

​2. studieår 2013/2014

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 3521 Jus for eiendomsmeglere I 7,5 X  
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
EMS 3525 Eiendomsmegling I 15 X X
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5   X
EMS 3524 Jus for eiendomsmeglere II 7,5   X
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X

Last Modified: 07.03.2019 08:12