1. år - heltid

1. studieår 2013/2014

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

Last Modified: 07.03.2019 08:12