3. år - heltid

3. studieår 2012/2013

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
STR 3600 Strategi 7,5 X  
EMS 3651 Oppgjør av eiendomshandler 7,5 X  
EMS 3666 Eiendomsmegling II 7,5 X  
EMS 3642 Jus for eiendomsmeglere III 15 X
EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet 0   X
EMS 3623 Eiendomsmegling III 7,5   X
EMS 3684 Markedsføring og salg av eiendom 15   X

Last Modified: 07.03.2019 08:04