STR 1301 Strategi I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

STR 1301 Strategi I


Kursansvarlig
Erik Aadland

Institutt
Institutt for strategi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset undervises over et semester og er et grunnkurs i strategi.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal kunne sentrale modeller, rammeverk og teorier som omhandler strategisk analyse og strategiske valg. Kurset skal gi en solid innsikt i fagområdet strategi på forskjellige nivåer.

Ferdighetsmål
Evne til å gjennomføre en strategisk analyse ut i fra et bedriftsperspektiv samt ta fornuftige strategiske valg ut i fra de analyser som blir gjort.

Holdningsmål
Evne å reflektere kritisk over de modeller, rammeverk og teorier som blir presentert.


Forkunnskaper
Sudentene har gjennomført 1. og 2. året på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (siviløkonomstudiet) eller tilsvarendeDet forutsettes at st

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Fjeldstad, Øystein D. og Randi Lunnan, red. 2014. Strategi. Fagbokforlaget. (Kapittel 1 - 9 og 12)

Artikkelsamling:
Erik Aadland. Artikkelsamling til STR 1301 Strategi I. Oversikt over artikler som inngår i artikkelsamlingen publiseres på Itslearning ved semesterstart.

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Hva er strategi?
 • Strategisk analyse (ekstern og intern)
 • Strategi på forskjellige nivå
 • Strategisk innhold
 • Strategiske valg og metoder
 • Internasjonale strategier

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset legges opp med 45 timer forelesninger, caseoppgaver og oppgaveveiledning.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger, caseoppgaver og oppgaveveiledning
45
Forberedelse, pensumlitteratur og oppgaver
108
Løsning av prøvecase
20
Avsluttende oppgave
36
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 3 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  STR 13011 - 3-timers skriftlig eksamen teller 100% av karakteren i STR 1301 Strategi I, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon
  Det vil bli satt opp kontinuasjon våren 2017 (15.02.2017)