STR 1301 Strategi I

STR 1301 Strategi I

Kurskode: 
STR 1301
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Erik Aadland
Kursnavn på engelsk: 
Strategy I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset undervises over et semester og er et grunnkurs i strategi.

Kunnskapsmål

Studentene skal kunne sentrale modeller, rammeverk og teorier som omhandler strategisk analyse og strategiske valg. Kurset skal gi en solid innsikt i fagområdet strategi på forskjellige nivåer.

Ferdighetsmål

Evne til å gjennomføre en strategisk analyse ut i fra et bedriftsperspektiv samt ta fornuftige strategiske valg ut i fra de analyser som blir gjort.

Holdningsmål

Evne å reflektere kritisk over de modeller, rammeverk og teorier som blir presentert.

Kursets innhold
  • Hva er strategi?
  • Strategisk analyse (ekstern og intern)
  • Strategi på forskjellige nivå
  • Strategisk innhold
  • Strategiske valg og metoder
  • Internasjonale strategier
Læreprosess og tidsbruk

Kurset legges opp med 45 timer forelesninger, caseoppgaver og oppgaveveiledning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Studentene har gjennomført 1. og 2. året på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (siviløkonomstudiet) eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
2 Time(r)
Kommentar: 
Eksamen vil kunne inkludere for eksempel en eller flere korte avisartikler eller minicase som del av oppgaveteksten på eksamen.
Eksamenskode: 
STR13011
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
108 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
47 Time(r)
Løsning av prøvecase og andre oppgaver
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.