STR 1301 Strategi I

STR 1301 Strategi I

Kurskode: 
STR 1301
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Erik Aadland
Emnenavn på engelsk: 
Strategy I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Basiskurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset undervises over et semester og er et grunnkurs i strategi.

Kunnskapsmål

Studentene skal kunne sentrale modeller, rammeverk og teorier som omhandler strategisk analyse og strategiske valg. Kurset skal gi en solid innsikt i fagområdet strategi på forskjellige nivåer.

Ferdighetsmål

Evne til å gjennomføre en strategisk analyse ut i fra et bedriftsperspektiv samt ta fornuftige strategiske valg ut i fra de analyser som blir gjort.

Generell kompetanse

Evne å reflektere kritisk over de modeller, rammeverk og teorier som blir presentert.

Kursets innhold
  • Hva er strategi?
  • Strategisk analyse (ekstern og intern)
  • Strategi på forskjellige nivå
  • Strategisk innhold
  • Strategiske valg og metoder
  • Internasjonale strategier
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset legges opp med 45 timer forelesninger, caseoppgaver og oppgaveveiledning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Studentene har gjennomført 1. og 2. året på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (siviløkonomstudiet) eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Strukturert test
Eksamenskode:
STR13011
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja2 Time(r)
  • Ingen hjelpemidler
Individuell (1 - 3)Eksamen vil kunne inkludere for eksempel en eller flere korte avisartikler eller minicase som del av oppgaveteksten på eksamen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Strukturert test
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
  • Ingen hjelpemidler
Varighet:2 Time(r)
Kommentar:Eksamen vil kunne inkludere for eksempel en eller flere korte avisartikler eller minicase som del av oppgaveteksten på eksamen.
Eksamenskode:STR13011
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
108 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
47 Time(r)
Løsning av prøvecase og andre oppgaver
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.